Bo ciśnienie ma znaczenie!

BAROMED to centrum medyczne działające zgodnie z „dobrą praktyką”, co oznacza, ze dbamy o bezpieczeństwo pacjentów na każdej płaszczyźnie:

– aby rozpocząć terapię trzeba zostać zakwalifikowanym przez lekarza. Lekarzem prowadzącym kwalifikacje w ośrodku jest Doktor Andrzej Gorzka, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej, twórca Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w Gryficach. Do wizyty należy przygotować wyniki: RTG płuc (nie starsze niż 6 miesięcy), EKG serca (nie starsze niż 2 tygodnie) oraz przy głuchocie – audiogram. Wyniki te pozwolą nam wykluczyć bezwzględne przeciwskazania do terapii. 

– pracujemy na urządzeniach medycznych wiodących marek. W naszej komorze możliwe jest wytworzenie ciśnienia do 3ata (atmosfer). Tylko działanie w ciśnieniu pomiędzy 2-3 atmosfery zapewnia wysoką rozpuszczalność tlenu w osoczu i co za tym idzie skutki medyczne płynące z terapii. Twarda komora z akrylowym cylindrem jest komorą w której jesteśmy w stanie całkowicie i z duża dokładnością kontrolować ciśnienie, aby proces kompresji przebiegał komfortowo dla pacjenta. Instalację wykonała firma Awamed Medizintechnik.

– do zabiegów wykorzystujemy tylko 100% tlen medyczny dostarczany nam przez firmę Messer (dostawcę gazów medycznych do wielu szpitali). Aby terapia mogła odnieść zakładane skutki medyczne konieczne jest prowadzenie jej w oparciu o 100% tlen medyczny lub mieszankę gazów bliską 100% zawartości tlenu.

– dokumentacja ośrodka powstała w oparciu o współpracę z dedykowanym Pracownikiem Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego (również pracującego na komorach marki Sechrist). Współpracujemy z Dr Andrzejem Gorzko – twórcą Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w Gryficach. Nawiązujemy współpracę naukową z ośrodkami badawczymi. Pracujemy tylko z najlepszymi.

– pacjentowi przed i po każdym zabiegu sprawdzamy parametry takie jak: poziom glukozy, ciśnienie, temperatura i tętno, badamy również stan uszu. Jest to ważne dla skutecznego i bezpiecznego przebiegu terapii. Terapię indywidualnie dobiera lekarz wyspecjalizowany w leczeniu hiperbarycznym, który ukończył konieczne szkolenia i doskonali swoje kwalifikacje. 

– każdy zabieg prowadzony jest przez wykwalifikowany personel medyczny (z zakresu SOR i anestezjologii) i podwójnie monitorowany (każdemu zabiegowi towarzyszą minimum dwie osoby znajdujące się na terenie ośrodka). Podczas zabiegu nawet na chwilę nie zostawiamy pacjenta bez opieki. Na terenie ośrodka znajduje się sprzęt do defibrylacji i udzielenia pierwszej pomocy. Sala terapii hiperbarycznej wyposażona jest w osobne wejście dla pacjentów z ograniczeniami ruchu. Całość ośrodka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Scroll to Top