Przeciwskazania

BEZWZGLĘDNE PRZECIWSKAZANIA DO LECZENIA W KOMORZE:
1. nieodbarczona odma opłucnowa,
2. równoczesne stosowanie doksorubicyny i cis-platyny jako leków onkologicznych,
3. leczenie disulfiramem oraz octanem mafenidu,
4. posiadanie rozrusznika serca niedopuszczonego do leczenia w warunkach nadciśnienia,
5. rozedma płuc z retencją CO2,
6. padaczka,
7. choroby psychiczne z pobudzeniem i agresją,
8. wrodzona sferocytoza,
9. gorączka,
10. infekcje wirusowe układu oddechowego,
11. astma oskrzelowa,
12. zapalenie nerwu wzrokowego,
13. krwotok,
14. przekroczenie ilości 60 zabiegów w ciągu rok,
15. dyskwalifikacja w innym ośrodku HBOT.
 
WZGLĘDNE PRZECIWSKAZANA DO LECZENIA W KOMORZE:
1. przewlekła obturacyjna choroba płuc,
2. ostre zakażenie wirusowe,
3. napady drgawkowe w wywiadzie,
4. przewlekłe zapalenie zatok,
5. wcześniejsze operacje w obrębie klatki piersiowej,
6. operacje ucha środkowego,
7. operacja w związku z ostoklerozą,
8. samoistna odma opłucnowa,
9. sferocytoza,
10. klaustrofobia,
11. ciąża,
12. długotrwałe leczenie dużymi stężeniami tlenu (60% i więcej),
13. niestabilny poziom cukru we krwi,
14. wysokie/niskie tętno i ciśnienie krwi.
 
O ewentualnym dopuszczeniu przy tych jednostkach chorobowych decyduje wyłącznie lekarz kwalifikujący. Poinformowanie go o wszystkich schorzeniach jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności leczenia.
Scroll to Top