Doktor Andrzej Gorzka

Andrzej Bogusław Gorzka, lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.
Twórca i Koordynator Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w Gryficach. Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gryficach.
Dyrektor SPZZOZ w Gryficach 2005-2009 i Zastępca dyrektora ds. lecznictwa w latach 1998-2005 i 2016-2022.
Jego pasją życiową jest uprawianie medycyny dla ratowania życia i zdrowia Pacjenta, poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w praktyce zawodowej. Ma przeszło 30 lat doświadczenia zawodowego w leczeniu ran, urazów i stanów zagrożenia życia, ściśle współpracuje z Zachodniopomorskim Centrum Leczenia ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach i Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni
Scroll to Top